Pogoji uporabe piknik prostorov v Završnici

Pogoji uporabe piknik prostorov v Završnici:

Najem piknik prostora: Piknik prostore v dolini Završnice upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Vsak najemnik lahko najame nedoločen piknik prostor preko spletne strani www.visitzirovnica.si. Rezervacija posameznega, točno določenega piknik prostora, ni možna.

Oprema piknik prostora: Vsak piknik prostor vključuje brunarico velikosti približno 20 m2, dva kompleta lesenih miz in klopi, tekočo vodo, električni priključek, hladilnik ter žar na oglje.

Največje število oseb: Vsak piknik prostor sprejme največ 20 oseb.

Najem in plačilo: Najemnik najame piknik prostor preko spletne strani in se strinja s pravilnikom o uporabi piknik prostorov. Ključe od prireditvenega prostora bo najemnik prevzel preko kode, ki jo bo prejel po rezervaciji. Najemnik je odgovoren za plačilo najema piknik prostora ter morebitne dodatne storitve.

Urnik uporabe: Piknik prostori so na voljo v uporabo vse dni v tednu od maja do oktobra od 10.00 do 21.30. Ob 22.00 se piknik prostori zaprejo in avtomatsko se izklopi elektrika.

Cena najema piknik prostora je odvisna od dneva v tednu: Od ponedeljka do četrtka: 50 EUR. Ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih: 100 EUR. Rezervacija je možna izključno preko spletne strani.

Uporaba opreme: Na piknik prostoru je dovoljena uporaba žara, električnega priključka 220 V, hladilnika in luči. Voda iz pipe je pitna. Ostalo opremo za izvedbo piknika (oglje za žar, vžigalice itd.) je najemnik priskrbi sam. Sanitarije so na voljo ob brunarici ob cesti.

Parkiranje: Najemniku je na voljo največ pet parkirnih mest na travniku ob piknik prostoru. Za ostala vozila je na voljo parkirišče ob jezeru, kjer se plača parkirnina.

Odgovornost: Najemnik je odgovoren za morebitno povzročeno škodo na piknik prostoru. V primeru povzročene škode, bo upravljavec naredil zapisnik in izdal račun najemniku.

Požarna varnost: Najemnik je odgovoren za požarno varnost na piknik prostoru in se mora seznaniti z izvlečkom požarnega reda, ki je nameščen v piknik prostoru. Kurjenje je dovoljeno samo v žaru. V času razglašene povečane požarne ogroženosti v naravnem okolju je kakršna koli uporaba odprtega ognja na prireditvenem prostoru prepovedana.

Hrup: Izvajanje dejavnosti, ki prekoračuje hrup v naravnem okolju (vpitje, glasba), ni dovoljeno.

Čiščenje: Po zaključku uporabe piknik prostora mora najemnik očistiti prostor, odpadke odložiti v ustrezen kontejner za ločevanje odpadkov, zakleniti brunarico in ključe odložiti na določeno mesto.

Varovanje opreme: Najemnik prevzame odgovornost za varno uporabo električne omarice, piknik prostora v celoti ter je odgovoren za splošen red in varnost za čas najema.